Wskaźniki jakościowe

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007r. z późniejszymi zmianami), dla OSD Elco Energy Sp. z o.o.

Za rok 2018 wskaźniki jakościowe wynoszą (data publikacji: 14.03.2019):

Za rok 2017 wskaźniki jakościowe wynoszą (data publikacji: 19.03.2017):