Rodo

Informacja dotycząca przetwarzania danych

W nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:


1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Elco Energy Sp. z o.o. Siedziba administratora: ul. Chorzowska 109a, 40-101 Katowice
2. Przetwarzamy następujące dane: imiona i nazwiska, adres, numer telefonu, PESEL, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych oraz zabezpieczenia prawnych interesów stron umowy;
4. Podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub przez stronę trzecią;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wykonawcy lub ochrony Państwa danych osobowych.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz – w zakresie w jakim przetwarzanie danych objęte jest dobrowolną zgodą - prawo do cofnięcia zgody.
7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych;
9. Posiadane dane osobowe zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Chorzowska 109a, 40-101 Katowice lub na adres poczty elektronicznej: biuro@elcoenergy.pl