Informacje OSD

Informacja z dnia: 19.09.2019r.:

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

------

Informacja z dnia: 04.09.2019r.:

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD:

------

Informacja z dnia: 05.03.2019r.:

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

------

Informacja z dnia: 14.02.2019r.:

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD:

------

Informacja z dnia: 03.01.2019r.:

Informujemy, że rolę sprzedawcy z urzędu na terenie Elco Energy Sp. z o.o. prowadzi Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.

------

Informacja z dnia: 03.01.2019r.:

ELCO Energy Sp. z o.o. informuje, że w trakcie roku 2019 nie przewiduje prowadzenia prac remontowych, z wyłączeniem niezaplanowanych prac wynikłych z ewentualnych awarii lub okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia takich prac.

------

Informacja z dnia: 21.12.2018r.:

Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

------

Informacja z dnia: 05.12.2018r.:

Komunikat w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD:

------

Informacja z dnia: 01.12.2018r.:

Aktualizacja wykazu zawartych umów GUD

------

Informacja z dnia: 09.01.2018r.:

ELCO Energy Sp. z o.o. informuje, że w trakcie roku 2018 nie przewiduje prowadzenia prac remontowych, z wyłączeniem niezaplanowanych prac wynikłych z ewentualnych awarii lub okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia takich prac.

------

Informacja z dnia 02.01.2018r.:

Wykaz zawartych umów GUD

------

Informacja z dnia 20.10.2017r.:

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2017 r. na podstawie art. 40 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Elco Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 109A zostało wyznaczone z urzędu na okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Elco Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 109A

------

Komunikat z dnia 29.05.2017:

Informujemy, że w zakładce menu „Do pobrania” opublikowana została treść aktualnej Instrukcji Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Tekst IRiESD obowiązuje od dnia 30 maja 2017r.

------

Komunikat z dnia 26.05.2017_Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej:

------

Komunikat z dnia 11.05.2017 w sprawie procesu konsultacji projektu IRiESD:

------

Informacja z dnia: 06.02.2017r.:

ELCO Energy Sp. z o.o. informuje, że w trakcie roku 2017 nie przewiduje prowadzenia prac remontowych, z wyłączeniem niezaplanowanych prac wynikłych z ewentualnych awarii lub okoliczności powodujących konieczność przeprowadzenia takich prac.

------

Informacja z dnia 19.10.2016 r. :

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 października 2016 r. na podstawie art. 40 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Elco Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 109A zostało wyznaczone z urzędu na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Elco Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 109A

------

Wykaz zawartych umów GUD:

------

Struktura paliw: