Witamy

ELCO ENERGY Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym, prowadzącym sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej.

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej przez ELCO ENERGY Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne i na podstawie posiadanych niżej aktów prawnych:

 • koncesji na obrót energią elektryczną nr: OEE/704/21799/W/2/2013/AnSz ;
 • koncesji na dystrybucję energii elektrycznej nr: DEE/312/21799/W/2/2013/AnSz;
 • taryfy na dystrybucję energii elektrycznej nr: DRE-4211-9(13)/2013/21799/I/KKo/BH

zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Nasze usługi obejmują:

 • przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej lokalnego dystrybutora, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej,
 • budowę sieci energetycznych,
 • całkowite przejęcie obowiązków wynikających zarówno z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali,
 • całkowite przejęcie obowiązków związanych z rozliczaniem, fakturowaniem i windykacją należności (dla zapewnienia pewności zasilania i bezpieczeństwa naszych odbiorców, poza przejęciem odpowiedzialności za bieżące utrzymanie sieci, prowadzimy modernizacje i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej),
 • dzierżawę istniejącej sieci energetyczne od właściciela obiektu w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej. Za dzierżawę sieci energetycznej ELCO ENERGY Sp. z o.o. płaci czynsz.

KORZYŚCI DLA PARTNERÓW:

 • negocjujemy i podpisujemy umowę na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji z lokalnym zakładem energetycznym,
 • podpisujemy z odbiorcami energii w obiekcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług dystrybucji,
 • rozliczamy najemców po taryfie ELCO ENERGY Sp. z o.o. zatwierdzonej przez Prezesa URE,
 • przejmujemy na siebie odpowiedzialność za rozliczanie, fakturowanie oraz windykację najemców,
 • najemcy korzystający z taryfy ELCO ENERGY Sp. z o.o. płacą mniej niż gdyby korzystali z ofert lokalnego zakładu energetycznego.